Wednesday, December 5, 2018

Jawatan Kosong Tenaga Nasional Berhad (TNB)


Powering the nation for over a decade, Tenaga Nasional Berhad (TNB) is the largest electricity utility company in Malaysia with estimated RM71.4 billion worth in assets. Committed to providing service excellence, our Company is listed on the main board of Bursa Malaysia and employs approximately 28,000 staff to serve a customer base of over seven million in Peninsular Malaysia & Sabah. Today, TNB continues to lead the effort in fostering economic growth & social development in the country.

Permohonan ke Program Skim Latihan 1Malaysia TNB Seluruh Negeri di Buka.


 • Skim latihan ini bermatlamat untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan-graduan bagi mendapatkan pekerjaan di pasaran kerjaya.
 • Latihan softskills – 1 minggu di ILSAS (Bangi) & 5 bulan 3 minggu OJT (di stesen-stesen TNB seluruh Malaysia)
 • Kemasukan Januari/Februari 2019

Syarat Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Mempunyai kelayakan Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kejuruteraan Elektrikal (kuasa), Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Awam, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Perakaunan / Kewangan, Pengurusan Pentadbiran / Sumber Manusia / Pentadbrian Awam / Statistik , Undang-Undang dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam / Agensi Kelayakan Malaysia (Yang bersesuaian dengan bisness TNB)
 • PNGK 2.50 dan ke atas bagi semua bidang pengajian.
 • SPM/SPMV dengan kredit dalam matapelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Matematik serta lulus matapelajaran Pendidikan Islam / Pendidikan Moral.
 • Had umur tidak melebihi 28 tahun.
 • Graduan ijazah dari dalam dan luar negara yang masih belum mendapat pekerjaan
 • Graduan yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).
 • Sanggup mengikuti latihan di mana-mana unit bisnes TNB atau Anak Syarikat TNB.
 • Keutamaan kepada graduan yang mempunyai pendapatan isirumah yang rendah, tiada masalah kesihatan dan masalah keluarga (kekangan utk jaga ahli keluarga),

Faedah Penyertaan


 • Elaun saraan sebanyak RM2,000 sebulan.
 • Kelayakan cuti sebanyak 6 hari sepanjang 6 bulan latihan.
 • Tertakluk di bawah Perlindungan Insurans sepanjang 6 bulan latihan.
 • Bayaran balik rawatan perubatan sehingga RM360 sepanjang 6 bulan latihan. Cuti MC 3 hari.
  *Nama akan dipinda mengikut kelulusan semasa

Sumber iklan rasmi jawatan kosong dan permohonan secara online sila layari laman web  Tenaga Nasional Berhad (TNB) disini.