Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS)
Sejarah Penubuhan JAIS bertitik tolak daripada keperihatinan Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj terhadap nasib rakyat dalam zaman pemerintahan Jepun dan penularan fahaman komunis yang boleh menjejaskan nilai akhlak serta kepercayaan orang Melayu pada masa itu. Baginda menitahkan kepada kerajaan negeri Selangor supaya Jabatan Hal Ehwal Agama Islam diwujudkan. Pada 1 Oktober 1945, Jabatan Hal Ehwal Islam ditubuhkan, di mana YM Raja Haji Nong bin Raja Hussin telah dilantik menjadi setiausaha institusi ini. Pejabat sementara pentadbiran ini telah ditempatkan di pejabat Sultan yang terletak berhampiran dengan Istana Kota Klang setelah mendapat restu dan keizinan Baginda. Pembiayaan pengurusan adalah bersumberkan daripada peruntukan diraja.

1. PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN/ GURU DG41
2. PEN. EGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT C27
3. PENOLONG JURUTERA JA29
4. PEN. JURUUKUR BAHAN JA29
5. PEN. PEG. HAL EHWAL ISLAM (PPMD) S27
6. JURUTEKNIK KOMPUTER FT17
7. PEMBANTU MAKMAL C17
8. PENYELIA ASRAMA N17
9. PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM S17
10. PEMBANTU TADBR (KEWANGAN) W17
11. PEMANDU KENDERAAN H11
12. PEMBANRU AWAM H11

Tarikh tutup permohonan pada 21 Jan 2016


Muat turun iklan jawatan dan syarat permohonan disini
Muat turun borang permohonan disiniAdvertisement