Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO), sebuah agensi yang mempunyai autonomi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK) bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan sistem harta intelek seperti perlindungan paten, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, hakcipta dan susun atur litar bersepadu di Malaysia.

Kekosongan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO)

PEGAWAI HARTA INTELEK
AKAUNTAN
PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT
PENOLONG PEGAWAI HARTA INTELEK

PEMBANTU SISTEM MAKLUMAT

Tarikh Tutup : November 2023

Iklan Kekosongan dan Cara Memohon

Advertisement