Universiti Malaysia Kelantan (UMK) merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Malaysia yang ke-19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK) ialah Universiti berteraskan keusahawanan yang mengutamakan pendidikan keusahawanan dalam tiga kelompok bidang pengajian iaitu keusahawanan & perniagaan, teknologi kreatif & warisan dan agro-industri & sains sumber asli sejajar dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
Universiti memerlukan individu yang boleh bekerja dengan pengawasan yang minimum (independent), bekerja dalam satu pasukan (teamwork), dinamik, kreatif dan inovatif untuk membangun universiti. Individu yang berkelayakan dipelawa untuk mengisi jawatan-jawatan seperti berikut :-
1. Pembantu Makmal C17
2. Pegawai Sains C41
3. Juruaudit W41
4. Penolong Pegawai Veterinar G27
5. Pegawai Veterinar G41

CLICK HERE FOR JOB APPLICATION AND HOW TO APPLY
CLICK HERE FOR ONLINE APPLICATION

Closing Date: 20/03/2014Advertisement