Jawatan Kosong Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor (LPHS)

LPHS ditubuhkan melalui Enakmen Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor yang diwartakan di bawah Warta Kerajaan Negeri Selangor Jilid 54...
Read More